Alt vi skaper i ISUN er grunnet i en overbevisning om at det viktigste målet for suksess og lykke i livet er å leve med utgangspunkt i hjertet, drevet av kjærlighet og omsorg for hvordan vi behandler oss selv, andre rundt oss og planeten vår. 

Dette faller helt naturlig for oss alle, når vi blir bevisst på at vi er alle forbundet energisk. Da blir det helt naturlig å gi kjærlighet og omsorg til oss selv, andre og planeten vår, med takknemlighet og uten betingelser.