Our Connection with Nature

Å være i naturen gir oss ny energi! Når kraften fra naturen omfavner oss, kjenner vi ungdommelig glede og vitalitet.

Når kroppen og sansene våre næres av naturlig sol lys, levende vann, levende planter, levende mineraler og den sterke kraften vi kan føle i naturen, øker vitaliteten.

Happy Plants, Happy Skin

Levende planter er satt sammen av biofotoner (lyssignaler), levende vann, ioner og et imponerende utvalg av næringsstoffer som skaper glade planter. Når vi påfører huden produktene fra ISUN, bidrar de glade plantenes næringstoffer til en glad hud og en følelse av velvære.

Når huden utsettes for substanser som inneholder ingredienser fra levende planter, forklarer vitenskapen følelsen av glad hud og velvære som en reaksjon mellom huden og nervesystemet vårt. Denne reaksjonen skjer via sendere (nevrotransmitter reseptorer) i huden som mottar meldinger fra berøring eller substanser. Disse sender så signaler til hjernen.

Hvis vi påfører huden naturlige substanser som inneholder levende ingredienser fra planter fri for skadelige syntetiske kjemikalier, sender huden signaler til hjernen om å produsere endorfiner. Disse er kjent som lykkehormoner.

ISUN hudpleieprodukter er laget av naturlige ingredienser fra planter som vokser fritt i naturen. Ingrediensene holdes levende og aktive, og er fri for skadelige, syntetiske
kjemikalier. Når disse påføres huden bidrar de til økt produksjon av lykkehormoner i tillegg til en sunn og glødende hud.

Living Light, Living Plants

Levende planter er fulle av energi, næring og helbredende kraft fra lys og farger som er i harmoni med kroppen og huden vår. Når planter forvandler naturlig lys fra solen til liv skapes regenererende næringsstoffer og energi. Det er disse næringstoffene og energien man finner i ISUN's produkter.

Vitenskapen kaller lyset som sendes ut fra cellene hos alle levende vesener for biofotoner. Biofotoner (lysesignaler) er nøkkelen til kommunikasjon mellom planteceller og kroppen vår.

Substanser som inneholder syntetiske ingredienser kommuniserer ikke harmonisk med cellene i huden eller kroppen vår, og kan dermed skape fysisk og mental ubalanse.

Kommunikasjonen mellom biofotonene (lyssignaler) i planter og biofotonene i kroppen vår åpner veien for effektiv regenerering av celler, balanse og en generell følelse av velvære.

Living Light, Living Water

Lys er livskraften til alt levende, inkludert vann. Vann utvider seg og trekker seg sammen mens det flyter og danser i spiralvirvler over steiner og falne grener. Når vann beveger seg i raske bevegelser, økes produksjonen av biofotoner (lyssignaler) og ioner samtidig som oksygen absorberes. I felleskap skaper de en molekylær struktur som øker energien kraftig.

Vann har en ekstraordinær evne til å holde på energi og kan brukes som et medium for å helbrede, løfte og gi mer energi. Forskeren Masaru Emoto beviste at intensjoner uttrykt i ord eller tanker kan fanges og lagres i vann, inkludert vannet i kroppen vår som utgjør omtrent 70 % av vår fysiske struktur.

Som Masaru Emoto demonstrerte, er vann livsforsterkende og kan programmeres med en intensjon om å sende helbredende energi til kroppene våre. Dette skjer ved at energien i intensjonen mottas av biofotonene (lyssignaler) i vann og kommuniseres videre gjennom elektromagnetiske impulser. Slik virker intensjonens kraft uavhengig om vannet er i et hav, i et glass, i planter eller i kroppen vår.

I kroppen vår kan helbredende intensjoner fanges opp av biofotoner (lyssignaler) i kroppsvæsker og ført videre via elektromagnetiske impulser til våre organer og vev. Når huden, det største organet i kroppen vår, får påført helbredende intensjoner, legger man til rette for raskere reparasjon og regenerering.

Wildcrafted & Organic Plantlife

Planter ute i naturen hentes fra deres naturlige habitat der de vokser fritt og uberørt. Her
har de ideelle vekstforhold og er omgitt av andre planter i et økosystem som har rikelig med liv og næringsstoffer. Resultatet er planter fri for kjemikalier og i de fleste tilfeller høyere næringsverdier enn kultiverte planter.

Viltvoksende planter finnes oftest i uberørte miljøer som skogkledde områder eller i nærheten av vann, hvor det finnes en livskraft som kan føles. Denne livskraften bidrar til de energiske egenskapene som finnes i viltvoksende planter. Spiselige viltvoksende planter kalles ofte "supermat" på grunn av deres høye nærings- og enerigiverdier.

Viltvoksende planter er høyere på superledende ioner og biofotoner enn kultiverte planter, og er mest i harmoni med huden vår og kroppen vår. Produktene våre tilbyr optimale
fordeler og en følelse av generell velvære på grunn av ingrediensenes dynamiske egenskaper.

Selv om de viltvoksende plantene ikke har noen sertifisering, anser vi dem for å være av høyeste verdi. De er vårt førstevalg av ingredienser for produktene våre. Vårt andre ingrediensvalg er dyrket organisk planteliv, både sertifiserte og ikke-sertifiserte økologisk dyrkede planter fra kilder vi stoler på. Når vi ikke kan få tak i en ingrediens som enten er viltvoksende eller økologisk, bruker vi et mindre utvalg av naturlige eller naturlig avledede ingredienser for enkelte produkter.

Honoring Living Nature

Urbefolkningen har tradisjonelt anerkjent kraften og energien i planter og vann. I mange gamle tradisjoner kommuniserte mennesker med planten eller vannet, og og lærte seg deres unike bruksområder og hva som var bra for mennesker.

Som takk for kunnskapen som ble delt med dem, sendte urbefolkningen tilbake meldinger om takknemlighet og kjærlighet til plantenes ånd. Med denne vakre og gjensidige utvekslingen av kjærlig energi, blomstret både menneskene og plantelivet.

Vi tror, at gjennom de helbredende intensjonene, kjærligheten og takknemligheten uttrykt av de som høster, at plantens livskraft blir fyldigere, og en dypere kraft skapes.

I vår egen produksjon, når vi lager ISUN-hudpleieprodukter, hedrer vi også naturens gaver. Vi uttrykker vår takknemlighet for kunnskapen som har blitt delt med oss og vår dype respekt for det naturen gir oss gjennom å holde energien i plantene levende i våre produkter